Nacházíte se zde:

Úvodní stránka

Reklamační řád platný do 31.12.2013

Záruky a reklamace


Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě Dilna-Zahrada.cz, čehož důkazem může být prodejní doklad nebo řádně vyplněný záruční list.

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel) bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).
Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace


Reklamované zboží je možné osobně doručit, nebo zaslat do provozovny internetového obchodu Dilna-Zahrada.cz spolu s popisem závady a kontaktními údaji (adresa, telefon). K reklamovanému zboží dále doporučujeme dodat kopii prodejního dokladu a záruční list (byl-li k výrobku vystaven), případně jiný doklad prokazující nákup zboží v internetovém obchodě Dilna-Zahrada.cz.

Po vyřízení reklamace bude zákazník telefonicky nebo písemně informován a bude s ním dohodnut způsob předání zboží (přepravní služba, osobní odběr). Spolu se zbožím zákazník obdrží protokol o provedení záruční opravy. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou náhradu dopravného.

V případě neoprávněné reklamace bude zákazník telefonicky nebo písemně kontaktován a bude mu navrhnut další postup řešení vzniklé situace (placená oprava, vrácení zboží bez opravy, ekologická likvidace zařízení apod.)

Adresa k zasílání reklamačních oprav


ONIO s.r.o.
Reklamace naradi
Družstevní 84/15
664 49 Ostopovice

Reklamační technik:
Jindřich Dvorský
info@dilna-zahrada.cz
telefon: 547 425 371

Délka záruční lhůty


Zákazník (spotřebitel)
– je soukromá osoba nepodnikatel která kupuje zboží pro svou osobní potřebu díky čemuž se na ní vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku v délce trvání 24 měsíců od data prodeje.

Zákazník (podnikatel) – je právnická osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenské rejstříku která kupuje zboží pro podnikatelské použití. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu řízenou obchodním zákoníkem, který neurčuje délku záruční doby. Standardně je v těchto případech poskytována záruční doba v délce trvání 12 měsíců od data prodeje.

Rozšířená záruka


U vybraného nářadí níže uvedených výrobců je možné získat na základě registrace prodlouženou záruku v délce trvání 36 měsíců od data prodeje za následujících podmínek.

BOSCH - Prodloužení záruky platí pro všechno profesionální modré Bosch elektrické a měřicí nářadí. Toto se netýká nářadí pracujícího na vysoké frekvenci, průmyslových aku-šroubováků a pneumatického nářadí, dodávaného příslušenství, stejně tak jako baterií a nabíječek. Předpokladem pro uznání prodloužené záruky je nutno zboží během 4 týdnů po nákupu zaregistrovat přes internet. Registrace na tříletou záruku.

PROTOOL - Platí pro veškeré elektrické ruční nářadí a tesařské stroje PROTOOL. Tuto bezplatnou službu navíc můžete využít pro každý stroj, vyplníte-li kompletně formulář Nahlášení záruky 2+1, vložený do každého nového stroje, a ten nafaxujete nebo zašlete poštou centrálnímu registračnímu oddělení. Tím je Vaše elektrické nářadí nebo tesařský stroj nezaměnitelně registrováno pod individuálním číslem stroje a série. V záručním případě zašlete svůj stroj pouze s kopií kupního dokladu našemu centrálnímu servisu. Přesné podmínky pro záruku 2+1, stejně jako pokyny k použití, údržbě a ošetřování, jsou přiloženy v balení.


 
 
 
© 2006-2022 www.Dilna-Zahrada.cz všechna práva vyhrazena. Adresa provozovny: PROLOGIS - DC2, Syrovice 689, 664 67 Syrovice.
Provozovatel severu: Vojtěch Schwangmaier, Brněnská 58, 664 41 Omice.
✉ e-mail: